Sunday, 25 November 2012

Contoh RPH Pendidikan Islam Tahun 4


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran              : Pendidikan Islam ( Ibadah )
Kelas                             : Tahun 4                                                          
Tarikh / Hari                  : 19 APRIL 2012 / KHAMIS     
Masa                              : 12.05 – 12.35 pagi  ( 30 minit )                                          
Bil. Pelajar                    : 10 orang
Tajuk                             : Solat – Pengertian Solat, Rukun dan Rukun Solat
Bidang pembelajaran  : Ibadah Solat
Objektif pembelajaran : Mengetahui konsep solat
Hasil pembelajaran      : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :
A.    Menguasai isi kandungan :
a. Menjelaskan pengertian solat
b. Menyatakan pengertian rukun
    b.Menyatakan maksud rukun solat
                                   B.   Membina kemahiran berfikir :
                                          a. Membezakan antara pengertian solat, rukun dan rukun solat.
                                          b. Melengkapkan pengertian solat dan rukun solat di papan carta
                                    C.  Mengamalkan sikap dan nilai
                                         a. Istiqamah mengerjakan solat dan melakukannya mengikut
                                             peraturan dan tertib.
                                         b. Melakukan perbuatan rukun solat dengan sempurna.
Konsep utama              : 1. Yakin tentang kewajipan solat yang terdiri daripada beberapa
                                             perbuatan, bacaan dan perlakuan  hati .
                                        2. Rukun solat wajib dilakukan dalam solat  dan solat  tidak sah jika
                                            rukun  solat ditinggalkan
Bahan/ Peralatan/        : 1. Keratan/ kepingan kad 
Bahan Sumber               2. Lembaran kerja
     3. Slaid Powerpoint
Langkah berjaga-jaga : Menyediakan hands-out slaid powerpoint jika terputus bekalan
                                        elektrik untuk semakan murid.
Pengetahuan               : 1. Murid mengetahui tentang solat.
Sedia Ada                      2. Murid mengetahui cara menunaikan solat.
Fasa /
Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/ Mencungkil Idea
( 5 minit )
1. Gambar orang solat
2. Nyatakan rukun Islam yang ke dua?
1. Guru menunjuk-kan gambar orang solat dan bersoal-jawab tentang gambar.
2. Guru menyoal tentang rukun Islam.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran.
1. Murid respon tentang gambar dan soalan yang dikemukakan.
Menstruktur/
Menstruktur
Semula
( 15 minit )
Pengertian  Solat :
Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat –syarat tertentu
Pengertian Rukun :
Rukun ialah sesuatu perkara yang mesti ada dan dilakukan dalam tiap-tiap amalan.
Maksud rukun solat ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan solat, jika ditinggalkan tidak sah solat
1. Guru mempamer-kan  slaid powerpoint mengenai maksud solat
2. Guru bersoal jawab tentang pengertian solat
1. Guru mempamer-kan  pengertian  rukun menggunakan slaid powerpoint.
2. Penerangan guru tentang maksud rukun
1. Guru mempamer-kan  slaid powerpoint tentang maksud rukun
solat.
2. Guru bersoal jawab tentang maksud rukun solat
1. Murid membaca pengertian solat secara kelas dan individu.
2. Murid menjawab soalan guru
.
1. Murid membaca pengertian rukun secara kelas dan individu.
2. Murid mendengar penerangan guru.
1. Murid membaca maksud  rukun solat secara kelas dan individu.
2. Murid menjawab soalan guru.
Applikasi idea
( 5 minit )
Membezakan antara solat dan rukun solat
1. Guru menyedia-kan keratan kad untuk dilengkapi oleh murid secara berkumpulan.  
2. Guru meminta murid mengikut melengkapkan pengertian  solat dengan melekatkan kepingan kad di papan putih
1. Murid secara berkumpulan meletakkan keratan kad di papan putih bagi membezakan pengertian solat, rukun dan rukun solat
Refleksi /
Penutup
( 5 minit )
Aktiviti individu
- Melengkapkan pengertian solat, rukun dan rukun solat
1. Guru mengedar-kan lembaran kerja kepada semua murid..
2. Guru memeriksa kerja murid.
1. Murid menjawab soalan.
2. Murid menyerahkan  jawapan kepada guru.
Refleksi :
1.   9/10 orang murid dapat menjawab lembaran kerja mengenai pengertian solat, rukun dan
      rukun solat dengan betul.
2.   1/10 orang murid masih keliru membezakan pengertian solat dengan rukun solat semasa
       membuat latihan. 

Friday, 23 November 2012

HARI ASYURA


PERKONGSIAN: HARI ASYURA ~ Sehari sebelum dan sesudahnya.

[ Dipetik dari Kitab Fiqh Sunnah: Sayyid Sabiq – bab: Puasa Sunnah ]

Nabi s.a.w ditanya apakah puasa yang paling utama selepas puasa Ramadhan? Beliau menjawab: Puasa dibulan Allah yang kalian namakan bulan Muharram. [ Hadis Riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud ].

Dari Muawwiyah bin Abi Sufian, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah
s.a.w bersabda: Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan berpuasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Sesiapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa dan sesiapa yang tidak menghendaki, dia boleh untuk tidak berpuasa. [ Muttafaq ‘Alaih ].

Dari Aishah r.a, dia berkata, hari Asyura merupakan hari puasa orang-orang Quraisy pada zaman Jahiliyyah. Rasulullah s.a.w juga berpuasa pada hari Asyura. Sebaik tiba di Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa pada hari itu. Tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadhan, beliau bersabda:

“sesiapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa dan sesiapa yang menghendaki, dia boleh meninggalkannya”. [ Hadis Riwayat Bukhari & Muslim ].

Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata, Rasulullah datang ke Madinah dan menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya: “hari apakah ini?”. Mereka menjawab: “hari ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa (Nabi) dan Bani Israil dari musuh mereka. Lantas Musa berpuasa pada hari ini.” Sabda Nabi s.a.w: “aku dan kalian lebih berhak daripada Musa”. Kemudian baginda berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan puasa pada hari itu. [ Hadis Riwayat Bukhari & Muslim ].

Dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a dia berkata: Hari Asyura dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Melihat hal itu, Rasulullah s.a.w bersabda: “Puasalah kalian pada hari ini (hari Asyura). [ Hadis Riwayat Bukhari & Muslim ].

Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: Tatkala Rasulullah s.a.w berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari itu, mereka berkata: “wahai Rasulullah! Hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.” Sabda Nabi: Jika masih bertemu dengan tahun hadapan, InsyaAllah kita berpuasa pada hari ke 9.

Ibnu Abbas berkata, tetapi belum juga sampai pada tahun hadapan, Rasulullah s.a.w telah wafat. [ Hadis Riwayat Muslim & Abu Daud ].

Dalam riwayat lain disebutkan:

“seandainya usiaku masih sampai pada tahun hadapan, sesungguhnya aku akan berpuasa pada hari ke-9. [ Hadis Riwayat Imam Ahmad & Muslim ]. (maksudnya beserta Hari Asyura: 10 Muharram ).

Para ulama’ menyebutkan bahawa, puasa Hari Asyura ada 3 tingkatan:

Pertama: Puasa selama 3 hari ( 9, 10 dan 11 Muharram )
Kedua: Puasa pada hari ke 9 dan 10 Muharram sahaja.
Ketiga: Puasa pada hari ke-10 Muharram sahaja.

fardhu ain dan fardhu kifayah

Fardhu Ain

1.solat subuh
2.solat zohor
3.solat asar
4.solat maghrib

5.solat isyak
6.solat jumaat


Fardhu Kifayah

1. solat jenazah

Monday, 12 November 2012